Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van The Pirates Cove, gevestigd te Capelle aan den IJssel. Versie geldig vanaf 1 augustus 2016. Een overeenkomst tussen The Pirates Cove en de klant is pas gesloten zodra The Pirates Cove een bestellingsbevestiging heeft verstuurd aan de klant. The Pirates Cove behoudt het recht om zonder opgaaf van reden of notificatie de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

1. Algemeen
The Pirates Cove
Frederik van Eedenplaats 35
2902 VA Capelle aan den IJssel

KVK: 66604680
BTW: NL002213007B20

E-mail: info@thepiratescove.nl


2. Bestellingen & Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door The Pirates Cove en zijn geldig gedurende de aangegeven tijd of totdat het aantal producten die met deze aanbieding verbonden zijn, uitverkocht zijn. Aanbiedingen van The Pirates Cove gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. The Pirates Cove kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3. Prijzen/Prijsverhoging
Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro uitgedrukt en zonder verzendkosten. The Pirates Cove is vrijgesteld van BTW. The Pirates Cove behoud het recht om prijswijzigingen op elk moment door te voeren zonder opgaaf van reden. Prijzen van daarvoor gedane bestellingen blijven gelijk.

4. Aflevering
Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze zo spoedig mogelijk na bestelling verzonden. De verzendkosten worden berekend volgens de tarieven van PostNL, maar extra verzendkosten kunnen in rekening gebracht worden in het geval van speciale omstandigheden.

5. Levertijd
Een door The Pirates Cove opgegeven levertijd is niet te beschouwen als vaste termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van The Pirates Cove zijn, waarna The Pirates Cove zal proberen om binnen 7 en uiterlijk 30 dagen levering te doen plaatsvinden. In het kader van de regels van de koop op afstand zal The Pirates Cove (opdrachtnemer) bestellingen met spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

6. Ruiling/retourneren
Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 14 werkdagen na het doen van de bestelling. Stuurt u ons in dit geval een e-mail met de te annuleren producten. Zodra de producten retour zijn ontvangen, zal het geld teruggestort worden op uw rekening. Als de goederen nog niet zijn verzonden, zal het geld zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 30 dagen teruggestort worden. Bij retourneren dienen de producten ongebruikt, heel, in de originele verpakking, en met aangehechte labels teruggestuurd te worden. Gedragen producten worden niet retour geaccepteerd. Mochten wij constateren dat gedragen kledingstukken geretourneerd worden, dan wordt de gehele bestelling niet retour geaccepteerd. Producten kunnen geretourneerd worden tot 14 dagen na het versturen van de "bestelling verzonden e-mail".

7. Garantie
The Pirates Cove raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. The Pirates Cove garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen (gedurende de tijd dat de fabriek garantie op het product geeft). Indien gewenst kan The Pirates Cove de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen.
Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij The Pirates Cove worden ingediend en wel met een goede omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
Deze garantie houdt in dat indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, The Pirates Cave het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van de koper), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; The Pirates Cove niet (tijdig) in gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

8. Betaling
De betaling moet voltooid zijn binnen 10 werkdagen na bestelling en vindt plaats door middel van vooruitbetaling via Giro/Bank overschrijving, PayPal of Ideal naar ons rekeningnummer: NL48 ABNA 0416 2349 41 - t.n.v. The Pirates Cove. Betalingen dienen uitsluitend gedaan te worden in Euro’s.

9. Privacy
The Pirates Cove respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door The Pirates Cove niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

10. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van The Pirates Cove is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11. Klachten
Mocht een klant niet tevreden zijn over een product of levering van The Pirates Cove dan kan er contact worden opgenomen via info@thepiratescove.nl met als onderwerp ‘klacht’. De klacht zal dan zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 The Pirates Cove | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel